Politika zaštite osobnih podataka

 

Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podatci

Ova se politika primjenjuje na obradu (korištenje) bilo kojih osobnih podataka koje provodi PANTAYA d. o. o. (voditelj obrade) ili se provode u ime voditelja obrade.

Podaci o voditelju obrade:

PANTAYA d.o.o.

Brezje pri Grosupljem 81

1290 Grosuplje

Matični broj: 8635641000

Telefon: 031 334 776

E-pošta: info@pantaya.hr

 

Koje osobne podatke obrađujemo

– Osnovni podaci za kontakt (ime, broj telefona, adresa e-pošte);

– Podaci o korištenju naših internetskih stranica (klikovi na poveznice, utrošeno vrijeme) i podatke o odgovoru na naše e-poruke (je li poruka otvorena, na koje poveznice ste kliknuli);

– Podaci koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa isporuke, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu i sl.).

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

– ako je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (npr. fakturiranje kupljene robe);

– kada je obrada Vaših osobnih podataka nužna za sklapanje i ispunjenje ugovora koji ste sklopili s nama ili zato što ste od nas željeli ponudu;

– kada ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka za pojedinačnu svrhu obrade, pri čemu uvijek imate pravo opozvati danu privolu;

– kada imamo legitiman interes za obradu Vaših osobnih podataka (kada Vam pošaljemo e-poštu u slučaju da ste napustili košaricu na našoj internetskoj stranici bez dovršetka kupnje).

 

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više od sljedećih svrha:

– komuniciranje s Vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na Vaše upite;

– sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza iz sklopljenog ugovora;

– marketinška komunikacija (slanje e-mailova i SMS poruka);

– za podnošenje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova;

– za statističke analize o prodaji naše robe i o korištenju naših internetskih stranica;

 

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke i što se s njima događa nakon toga

Osnovne osobne podatke pohranjujemo dulje vrijeme sve dok imate status našeg registriranog korisnika na našim internetskim stranicama.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole čuvamo trajno ili dok ne opozovete taj pristanak.

Podatke o izdanim računima pohranjujemo na 10 godina od dana izdavanja.

Podatke potrebne za sklapanje i ispunjenje ugovora između Vas i nas čuvamo 5 godina od ispunjenja ugovora (isporuke robe).

Nakon isteka razdoblja pohrane, osobni se podaci učinkovito brišu ili anonimiziraju, što znači da se obrađuju na takav način da se više ne mogu povezati s vama ili Vam se pripisati.

 

Dobrovoljno pružanje podataka i posljedice neprosljeđivanja

Pružanje osobnih podataka jest dobrovoljno. Niste nam dužni dati osobne podatke, ali ako ih ne dostavite, ne možete sklopiti ugovor s nama (jer nam trebaju za isporuku narudžbe). Navest ćemo koji su podaci takvi da njihovo nerazotkrivanje dovodi do navedenih posljedica svaki put kada prikupljamo osobne podatke od Vas.

 

Tko ima pristup Vašim osobnim podacima

Vaše osobne podatke ne dajemo niti stavljamo na raspolaganje trećim osobama (izvan tvrtke PANTAYA d.o.o., osim onima koji s nama imaju pisani ugovor, na temelju kojeg obavljaju određene poslove vezane uz obradu podataka te su dužni poštivati zakon o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima dostavljamo osobne podatke:

– pružatelji marketinških usluga;

– davatelji usluga e-pošte;

– pružatelji usluga slanja SMS poruka;

– pružatelji programskih rješenja;

– kurirske usluge dostave.

Ugovorni izvršitelji obrade podataka smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i ne smiju koristiti osobne podatke u svrhu ostvarivanja bilo kakvih osobnih interesa. Dužni su, zajedno sa svojim zaposlenicima, zaštititi povjerljivosti Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne prenose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – to su članice EU-a te Island, Norveška i Lihtenštajn).

 

Koja prava imate u vezi s Vašim osobnim podacima, kako možete opozvati svoj pristanak na obradu i koje su posljedice opoziva

Imate sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podacima:

– da u bilo kojem trenutku od nas zatražite:

 

  • potvrđivanje obrađujemo li Vaše osobne podatke;
  • pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade; vrstama osobnih podataka; primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, i razlozima za to, kao i značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za vas;
  • jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u obliku koji sami odredite (ako je zahtjev podnesen elektroničkim sredstvima komunikacije i ne zatražite drukčije, kopija se dostavlja u elektroničkom obliku); za dodatne kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir troškove;
  • ispravak netočnih osobnih podataka;
  • ograničenje obrade u slučaju:
  •    – kada poričete točnost podataka, i to za razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti Vaših osobnih podataka;
  •    – kada je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka pa umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove upotrebe;
  •   – osobni podaci nam više nisu potrebni u svrhu obrade, ali su Vama potrebni za ostvarivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
  • brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a prije svega kada opozivate spomenutu privolu za obradu osobnih podataka;
  • ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, s pravom prijenosa tih podataka drugom voditelju obrade bez ometanja na našoj strani;
  • prestanak uporabe osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući oblikovanje profila;
  • da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

– pravo na podnošenje pritužbe protiv nas Povjereniku za informiranje ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

 

Postupak ostvarivanja prava

Svoje zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima možete uputiti u pisanom obliku bilo kojem kontaktu navedenom na vrhu ovog dokumenta pod Voditeljem obrade i kontaktnim podacima.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, od vas možemo zatražiti dodatne informacije, a možemo odbiti postupiti samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podatcima moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva.

Sve promjene naših pravila o privatnosti bit će objavljene na ovoj internetskoj stranici.

Datum: 01.10.2023